Quý đại lý, hoặc các anh/chị có nhu cầu mua số lượng lượng có thể đặt hàng tại đây sẽ được giá ưu đãi khi mua từ 50 túi trở lên:

Chúng tôi sẽ báo giá lại cho quý đại lý sau khi nhận được số lượng đặt hàng.